Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2015.432

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 maja 2015 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.4.2015

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 4 maja 2015 r. powołuję Pana Borysa Piotra BUDKĘ w skład Rady Ministrów, na urząd Ministra Sprawiedliwości.