Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2015.414

Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131.3.2015

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 30 kwietnia 2015 r. odwołuję Pana Cezarego Stanisława GRABARCZYKA ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Sprawiedliwości.