Monitor Polski

M.P.2013.1005

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 grudnia 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2013 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 1131-24-2013

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 27 listopada 2013 r. powołuję w skład Rady Ministrów:

Panią Elżbietę Ewę BIEŃKOWSKĄ- na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury i Rozwoju
Pana Andrzeja Zbigniewa BIERNATA- na urząd Ministra Sportu i Turystyki
Pana Macieja Hipolita GRABOWSKIEGO- na urząd Ministra Środowiska
Panią Joannę Grażynę KLUZIK-ROSTKOWSKĄ- na urząd Ministra Edukacji Narodowej
Pana Mateusza SZCZURKA- na urząd Ministra Finansów