Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2006.67.685

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 października 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 września 2006 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-45-06

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 22 września 2006 r.:

1.
odwołuję Pana Stanisława Mateusza KLUZĘ ze składu Rady Ministrów, z urzędu Ministra Finansów,
2.
powołuję Panią Zytę Janinę GILOWSKĄ w skład Rady Ministrów, na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów.