Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2006.34.365

Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 maja 2006 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów

nr 113-17-06

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 5 maja 2006 r. odwołuję Pana Michała SEWERYŃSKIEGO z urzędu Ministra Edukacji i Nauki oraz powołuję na urząd Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.