Zmiana w składzie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1998.25.370

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 1998 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lipca 1998 r.
o zmianie w składzie Rady Ministrów.

Na podstawie art. 161 w związku z art. 149 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) - na wniosek Prezesa Rady Ministrów z dniem 27 lipca 1998 r. odwołuję Pana Ryszarda Czarneckiego z urzędu Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej i powołuję na urząd Ministra-Członka Rady Ministrów.