Monitor Polski

M.P.2016.1204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2016 r.
§  2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.