Monitor Polski

M.P.2016.1178

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 grudnia 2016 r.
Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.