§ 2. - Zmiana postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka. - M.P.2020.165 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka.

Monitor Polski

M.P.2020.165

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.
§  2. 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 14 stycznia 2020 r.