Zmiana nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. - M.P.1984.17.123 - OpenLEX

Zmiana nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Monitor Polski

M.P.1984.17.123

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1984 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1984 r.
w sprawie zmiany nazwy Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) zarządza się, co następuje:
Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie otrzymuje nazwę "Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.