Monitor Polski

M.P.1990.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 stycznia 1990 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.