Zmiana § 14 p. 2 Okólnika L. D. IV. 16979/3/35 z dnia 28 maja 1935 r.

Monitor Polski

M.P.1936.8.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1936 r.