Monitor Polski

M.P.1954.90.1004

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1954 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 21 września 1954 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 5 sierpnia 1954 r. w sprawie określenia pojazdów samochodowych nie podlegających przepisom regulującym używanie ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystanie ich próżnych przebiegów.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1952 r. w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próżnych przebiegów (Dz. U. Nr 29, poz. 197) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 5 sierpnia 1954 r. w sprawie określenia pojazdów samochodowych nie podlegających przepisom regulującym używanie ciężarowych pojazdów samochodowych w transporcie między osiedlami i wykorzystanie ich próżnych przebiegów (Monitor Polski Nr A-77, poz. 914) po wyrazie "platformy" skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "i kłonice do przewozu dłużyc,".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.