Monitor Polski

M.P.1954.A-49.672

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO I MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 maja 1954 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 4 grudnia 1953 r. w sprawie podziału globalnej kwoty amortyzacji środków trwałych na rok 1954.

Na podstawie pkt 2 uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie zasad finansowania kapitalnych remontów przedsiębiorstw na rozrachunku gospodarczym (Biuletyn PKPG nr 10, poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1953 r. w sprawie podziału globalnej kwoty amortyzacji środków trwałych na rok 1954 (Monitor Polski Nr A-114, poz. 1485) otrzymuje brzmienie następujące:

"RESORTOWE WSKAŹNIKI PODZIAŁU FUNDUSZU AMORTYZACYJNEGO W 1954 R.

Lp.Resort% na kapitalne remonty% na inwestycje
1Ministerstwo Górnictwa4159
2Ministerstwo Hutnictwa3268
3Ministerstwo Energetyki4159
4Ministerstwo Przemysłu Maszynowego4654
5Ministerstwo Przemysłu Chemicznego3664
6Ministerstwo Przemysłu Lekkiego5842
7Ministerstwo Przemysłu Drzewnego i Papierniczego5149
8Ministerstwo Przemysłu Materiałów Budowlanych955
9Ministerstwo Przemysłu Rolnego i Spożywczego4258
10Ministerstwo Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego6436
11Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła:
plan centralny5347
plany terenowe919
12Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego5446
13Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli4159
14Ministerstwo Rolnictwa6634
15Ministerstwo Leśnictwa5248
16Ministerstwo Państwowych Gospodarstw Rolnych5842
17Ministerstwo Kolei
w tym: Polskie Koleje Państwowe100-
inne jednostki3565
18Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego6139
19Ministerstwo Żeglugi8614
20Ministerstwo Poczt i Telegrafów5644
21Ministerstwo Handlu Wewnętrznego3367
22Ministerstwo Skupu3763
23Ministerstwo Handlu Zagranicznego694
24Ministerstwo Gospodarki Komunalnej
w tym: jednostki komunalne6238
zarządy budynków mieszkalnych100-
25Ministerstwo Kultury i Sztuki5941
26Centralny Urząd Kinematografii4258
27Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa4060
28Ministerstwo Zdrowia973
29Ministerstwo Oświaty1090
30Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego-100
31Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej-100
32Główny Komitet Kultury Fizycznej5050
33Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego7723
34Ministerstwo Finansów-100
35Centralny Urząd Geologii2377
36Centralny Urząd Geodezji i Kartografii7030
37Komisarz do Spraw Wystaw i Targów2278"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.