§ 2. - Zm.: zarządzenie z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Monitor Polski

M.P.1961.66.285

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.