Monitor Polski

M.P.1962.33.157

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 29 marca 1962 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Monitor Polski Nr 75, poz. 446) ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Krupa" obszar lasu o powierzchni 3,56 ha w Leśnictwie Krupa Nadleśnictwa Moja Wola, stanowiący poddział "a" w oddziale lasu 64 - według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1960-1979 r. - położony w miejscowości Krupa, w gromadzie Chojnik, w powiecie ostrowskim województwa poznańskiego".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.