§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

Monitor Polski

M.P.1982.14.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1982 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.