§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców... - M.P.1986.17.108 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu dokonywania wpłat na centralny fundusz oszczędnościowy paliw, energii, surowców i materiałów.

Monitor Polski

M.P.1986.17.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 1986 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej z dnia 11 maja 1984 r. w sprawie opłat dodatkowych za przekroczenia limitów zużycia energii elektrycznej i paliw gazowych (Monitor Polski Nr 13, poz. 96).