Zm.: zarządzenie w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.

Monitor Polski

M.P.1987.38.336

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 17 grudnia 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181) oraz w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu (Dz. U. Nr 33, poz. 172) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 6 czerwca 1987 r. w sprawie zakazu stosowania niektórych materiałów i paliw do produkcji określonych wyrobów i świadczenia usług oraz zakazu produkcji wyrobów i stosowania technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych (Monitor Polski Nr 18, poz. 152) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w "Wykazie materiałów i paliw objętych zakazem stosowania do produkcji wyrobów lub świadczenia usług", stanowiącym załącznik nr 1:
a)
w lp. 36, w rubryce 2 skreśla się symbole Systematycznego wykazu wyrobów "2514-1, -2, -3, -4",
b)
po lp. 69 dodaje się lp. 70-87 w brzmieniu:
1234
"701269Kauczuki naturalne i ich lateksy w ilości powyżej 40% wsadu surowcowego do produkcji1988-07-01
1379-41- wycieraczek gumowych
711269Kauczuki naturalne i ich lateksy w ilości powyżej 50% wsadu surowcowego do produkcji 1988-07-01
1373-186- osłon przeciwbłotnych
721269Kauczuki naturalne i ich lateksy w ilości powyżej 60% wsadu surowcowego do produkcji 1988-07-01
1373-59- węży gumowych
731822-13Kartonaże - opakowania jednostkowe wykonane z tektury introligatorsko-pudełkowej z pokryciem celulozowym bielonym klasy III i V do pakowania obuwia1988-07-01
741822-13Kartonaże - opakowania jednostkowe wykonane z tektury introligatorsko-pudełkowej do pakowania obuwia gumowego, tekstylnego i tekstylno-gumowego1988-07-01
750655-11Opakowania konserwowe lekkie z blachy ocynowanej białej do pakowania soków owocowych i warzywnych1988-07-01
760479Kątowniki zimnogięte, perforowane do produkcji1989-01-01
0845-111- słupów regałów półkowych typu REK
770454, 0455Ceowniki walcowane na gorąco do produkcji1990-01-01
0845-111- słupów regałów paletowych o nośności gniazda od

630 kg do 2000 kg

781263-1, -3Tworzywa sztuczne pierwotne (polietylen, polistyren, polipropylen i ich poliamidy) do produkcji:1988-07-01
- pojemników na artykuły sypkie,
- wieszaków ubraniowych,
- skrzynek balkonowych,
- mat łazienkowych,
- doniczek i podstawek pod doniczki,
- wyrobów o charakterze reklamowym i upominkowym,
- klamer-spinaczy do bielizny,
- kwiatów z tworzyw sztucznych
791711Tarcica iglasta klasy I i II do produkcji1988-07-01
1751-1, -9- opakowań (skrzynek i kompletów skrzynkowych)
800423-82Żelazotytan jako odtleniacz do produkcji1988-07-01
0612- staliwa węglowego i stopowego
810552Blacha z aluminium i ze stopów aluminium na pokrycia dachowe obiektów budowlanych1988-07-01
820625-371, -375Rynny i rury spustowe w odcinkach krótszych niż 2 m z blachy ocynkowanej, z tym że dopuszcza się ich stosowanie w ilości nie przekraczającej 30% dostaw1988-07-01
831249-524Terpentyna siarczanowa surowa jako środek do gaszenia piany w procesie produkcji1988-07-01
1813-3, -4- celulozy siarczanowej
841263-11Polietylen pierwotny do produkcji1988-07-01
1369- artykułów technicznych typu zaślepki, służących

do zabezpieczenia końcówek gwintowanych rur na

okres transportu i składowania

851364-21Butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 2 dm3 do pakowania1988-07-01
1323-21- płynnych środków do zmywania naczyń

przeznaczonych dla odbiorców pozarynkowych

861813-1, -3Masy celulozowe do produkcji1989-07-01
1814-1- papieru gazetowego w ilości przekraczającej 20%

w stosunku do wszystkich surowców włóknistych

(w skali roku)

871822-11Kartonaże - pudła z tektury falistej jako opakowania zbiorcze wkalkulowane w cenę wyrobu, z wyjątkiem wyrobów przemysłu spożywczego (SWW 25) i przemysłu farmaceutycznego (SWW 134)1988-07-01"
2)
w "Wykazie wyrobów objętych zakazem produkcji oraz technologii nadmiernie materiałochłonnych i energochłonnych objętych zakazem stosowania", stanowiącym załącznik nr 2:
a)
w lp. 32, w rubryce 3 wyrazy "Żeliwiaki nie posiadające wymienników lub regeneratorów do odzysku ciepła" zastępuje się wyrazami "Żeliwiaki nie wyposażone w dwa rzędy dysz",
b)
w lp. 92 w rubryce 3 wyrazy "Bloczki gazobetonowe o ciężarze właściwym powyżej 0,7 kg/dm3" zastępuje się wyrazami: "Bloczki gazobetonowe o ciężarze właściwym wyższym niż w odmianie M 700, określonej w PN-80/B-06258",
c)
po lp. 107 dodaje się lp. 108-138 w brzmieniu:
1234
"1080825-21Sadzarka do ziemniaków typu S 209 produkcji Państwowego Ośrodka Maszynowego w Narwi1988-07-01
1090825-21Sadzarka do ziemniaków typu S 207 produkcji Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Lubartowie1988-07-01
1100711-4Kotły wodne typu E produkcji Sędziszowskiej Fabryki Kotłów "Sefako" w Sędziszowie1989-01-01
1110713-1Turbina parowa dwukadłubowa typu 13 UP 110 produkcji Zakładów Mechanicznych "Zamech" w Elblągu1988-07-01
1121113-2Transformatory blokowe typu RTX 160000/110 produkcji Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej "Elta" w Łodzi1988-07-01
1130721-82Nóż promieniowy typu NKN-4 produkcji Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych w Katowicach-Załężu1990-01-01
1140871-1Pompa przodkowa P-1B produkcji Zabrzańskiej Fabryki Maszyn Górniczych "Powen" w Zabrzu1988-07-01
1150874-1Wentylator lutniowy elektryczny typu WLE produkcji Zabrzańskiej Fabryki Maszyn Górniczych "Powen" w Zabrzu1991-01-01
1160874-1Wentylator lutniowy pneumatyczny typu WLP-602 produkcji Zabrzańskiej Fabryki Maszyn Górniczych "Powen" w Zabrzu1989-01-01
1171114-213Wyłącznik małoolejowy napowietrzny typu WMS-110/10/35 V produkcji Zakładów Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia "Zwar" w Warszawie1989-01-01
1180744-111Spawarki elektryczne wirowe bez urządzenia pn. "automatyczny włącznik i wyłącznik spawarki wirowej"1988-07-01
1191462-132Maty z wełny szklanej o grubości włókien powyżej 20 µm1992-01-01
1200651-193, 0486-93Technologia produkcji pierścieni osadczych metodą wycinania z blachy lub taśmy stalowej1989-01-01
1210651-31Gwoździe budowlane stalowe o przekroju okrągłym o grubości od 4 do 6 mm1989-07-01
1221263Technologia powlekania polwinitem drutu do produkcji siatki ogrodzeniowej1988-07-01
1232841-1, -2, -3, -8Technologia przerobu pierwotnego materiału ściernego bez zagospodarowania złomu ściernego co najmniej w ilości 2.000 Mg/rok w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych w Kole1988-07-01
1241462-131Technologia produkcji włókna szklanego i mat metodą Hagena w Zakładach Materiałów Izolacyjnych "Matizol" w Gorlicach1992-01-01
1251418-4Technologia suszenia piasku kwarcowego nagrzewnicami elektrycznymi w Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia "Zwar" - Zakład nr 3 w Lęborku1990-01-01
1260763-21Technologia suszenia minerałów na suszarce obrotowej w Pińczowskich Zakładach Kamienia Budowlanego w Pińczowie1988-07-01
1270764Technologia produkcji cegły wapienno-żużlowej na urządzeniach eksploatowanych w Ostrołęckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Ostrołęce1990-01-01
1280741-32Wiertarko-frezarka typu WHB-150 produkcji Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek "Ponar-Defunz" w Dąbrowie Górniczej1989-01-01
1290744-41Zgrzewarka stacjonarna punktowa typu ZPF-16 produkcji Zakładów Aparatury Spawalniczej "Aspa" we Wrocławiu1989-01-01
1300917Przetworniki pomiarowe typu "T" wagi prądowej WT i SW 320 produkcji Zakładów Automatyki Przemysłowej "Mera-Zap" w Ostrowie Wielkopolskim1989-01-01
1310741-7Szlifierka elektryczna ręczna typu PRA 40 IIF produkcji Zakładów Elektromaszynowych "Ema-Celma" w Cieszynie1989-01-01
1321116-3Zestaw grzewczy typu ASA, ASG i ASK produkcji Fabryki Aparatury Elektrycznej "Famina" w Przemyślu1989-01-01
1331131-225Nasadka grzejna NZU-2 10A, 250 V produkcji Zakładów Sprzętu Instalacyjnego "Polam" w Szczecinku1989-01-01
1340781-4Autoklaw typu WAA 11 produkcji Pleszewskiej Fabryki Aparatury Przemysłu Spożywczego w Pleszewie1989-01-01
1350781-39Odchmielacz POA 7 produkcji Pleszewskiej Fabryki Aparatury Przemysłu Spożywczego w Pleszewie1989-01-01
1360781-92Kadź zacierowa SKA 103 produkcji Pleszewskiej Fabryki Aparatury Przemysłu Spożywczego w Pleszewie1989-01-01
1370941-1Miernik cyfrowy tablicowy serii N1 produkcji Lubuskich Zakładów Aparatury Elektrycznej "Mera-Lumel" w Zielonej Górze1989-01-01
1380941-5Rejestratory tablicowe KE3 produkcji Lubuskich Zakładów Aparatury Elektrycznej "Mera-Lumel" w Zielonej Górze1989-01-01"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.