§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Urbanistów Polskich".

Monitor Polski

M.P.1979.23.129

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1979 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.