§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1996.85.757

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1996 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.