§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn. - M.P.1955.63.743 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie powoływania, obowiązków i wynagrodzenia rzeczoznawców w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn.

Monitor Polski

M.P.1955.63.743

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 1955 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.