§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Monitor Polski

M.P.1988.4.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1988 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do opłat uiszczanych za okres od dnia 1 lutego 1988 r.