§ 3. - Zm.: zarządzenie w sprawie określenia minimalnej wartości środków własnych oraz maksymalnej wysokości kredytów przeznaczonych na uruchomienie działalności maklerskiej.

Monitor Polski

M.P.1997.5.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 1997 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.