§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej niektórych przedsiębiorstw zbytu i zaopatrzenia.

Monitor Polski

M.P.1970.18.139

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 1970 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.