§ 2. - Zm.: uchwała z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Monitor Polski

M.P.1959.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 1959 r.
§  2.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Finansów.