§ 2. - Zm.: uchwała z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad realizacji w 1961 r. inwestycji szybko rentujących się, związanych z postępem technicznym lub rozwojem produkcji eksportowej albo zastępującej import oraz innych drobnych inwestycji nie objętych narodowym planem gospodarczym.

Monitor Polski

M.P.1961.68.293

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 1961 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.