§ 2. - Zm.: uchwała nr 826 Prezydium Rządu z dnia 15 października 1955 r. w sprawie przyznawania nagród za wybitne prace w dziedzinie twórczości urbanistycznej i architektonicznej.

Monitor Polski

M.P.1957.68.414

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 1957 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.