§ 2. - Zm.: uchwała nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego.

Monitor Polski

M.P.1960.26.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.
§  2.
Przepis § 5 ust. 5 uchwały nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen, podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 1 lit. a) niniejszej uchwały ma również zastosowanie przy dokonywaniu ostatecznych rozliczeń z tytułu zysku za rok 1959.