Monitor Polski

M.P.1954.A-32.464

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1954 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1954 r.