Zm.: uchwała nr 270 z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie pomocy Państwa dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. - M.P.1956.73.871 - OpenLEX

Zm.: uchwała nr 270 z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie pomocy Państwa dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1956.73.871

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1957 r.

UCHWAŁA NR 512
PREZYDIUM RZĄDU
z dnia 18 sierpnia 1956 r.
o zmianie uchwały nr 270 z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie pomocy Państwa dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

§ 1.  1 (uchylony).
Do pożyczek udzielonych na cele budownictwa indywidualnego przed dniem wejścia w życie uchwały nr 270 Prezydium Rządu z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie pomocy Państwa dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 793) stosuje się §§ 4 i 8 uchwały Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 2 maja 1950 r. w sprawie zasad i form organizacyjnych budownictwa indywidualnego (Monitor Polski Nr A-72, poz. 828).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 uchylony przez § 29 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (M.P.57.22.157) z dniem 25 marca 1957 r.