§ 1. - Zm.: uchwała nr 1066 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów.

Monitor Polski

M.P.1961.1.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.
§  1.
W § 1 regulaminu przyznawania nagród za zgłaszanie nie eksploatowanych tras kabli i przewodów - stanowiącego załącznik do uchwały nr 1066 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zgłaszania nie eksploatowanych kabli i przewodów (Monitor Polski z 1956 r. Nr 14, poz. 221), wprowadza się następującą zmianę:

Tabela nagród otrzymuje brzmienie następujące:

Wartość zgłoszonych kabli, przewodów i urządzeń w tysiącach złotychWysokość nagrody w procentach wartości zgłoszonych kabli, przewodów i urządzeń
do 152%
ponad 15 do 751,4% nie mniej niż 300 zł
ponad 75 do 1501% nie mniej niż 1.000 zł
ponad 1500,7% nie mniej niż 1.500 zł, nie więcej niż 15.000 zł