Zm.: rozporządzenie z dnia 20 listopada 1935 r. o ochronie niektórych zwierząt łownych.

Monitor Polski

M.P.1936.297.

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 grudnia 1936 r.