Zm.: rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia od wypadków drobnych producentów rolnych i ich rodzin na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.

Monitor Polski

M.P.1936.211.

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 1936 r.