Art. 2. - Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.104.1044

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.
Art.  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.