Zm.: instrukcja z dnia 23 lipca 1932 r. o stosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o... - M.P.1933.170.207 - OpenLEX

Zm.: instrukcja z dnia 23 lipca 1932 r. o stosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz skarbowych.

Monitor Polski

M.P.1933.170.207

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1933 r.