Zgłaszanie list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Monitor Polski

M.P.1936.244.434

Akt utracił moc
Wersja od: 20 października 1936 r.