Zatwierdzenie herbu Torunia.

Monitor Polski

M.P.1936.161.292

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1936 r.