Zatwierdzenie herbu miastu Konstantynowowi Łódzkiemu.

Monitor Polski

M.P.1937.150.251

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1937 r.