Zatwierdzenie herbu miasta Wilamowic.

Monitor Polski

M.P.1936.241.423

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1936 r.