Zatwierdzenie herbu miasta Czeladź w województwie katowickim.

Monitor Polski

M.P.1936.155.279

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1936 r.