Zasady, tryb i termin powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1993.40.409

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1993 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 sierpnia 1993 r.
w sprawie zasad, trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza po porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej uchwala, co następuje:
1.
Obwodowe komisje wyborcze w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) powołują spośród wyborców kapitanowie statków.
2.
Powołanie obwodowych komisji wyborczych następuje najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów, w formie pisemnej decyzji.
Skład obwodowej komisji wyborczej kapitan statku podaje niezwłocznie do wiadomości wyborców w formie ogłoszenia umieszczonego w widocznym miejscu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.