§ 6. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  6.
1.
Ochrona fizyczna każdej kategorii materiałów jądrowych w czasie ich transportu wewnętrznego na terenie jednostek organizacyjnych polega na zastosowaniu co najmniej takich środków ochrony, jak wydzielenie drogi albo ustalenie trasy ich przemieszczania, zapewniając na czas transportu ograniczony dostęp do miejsc, przez które droga ta lub trasa przebiega.
2.
Ochrona fizyczna materiałów jądrowych I i II kategorii w czasie ich transportu wewnętrznego wymaga ponadto:
1)
zastosowania do przewozu osobnego środka transportu,
2)
eskortowania przez co najmniej dwóch pracowników Straży Przemysłowej, mających zapewnioną możliwość natychmiastowej łączności z wartownią tej Straży.