§ 10. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  10.
1.
Kierownik jednostki organizacyjnej, organizując system ochrony fizycznej, w szczególności:
1)
określa zadania związane z ochroną fizyczną,
2)
zapewnia zainstalowanie i stosowanie skutecznych środków zabezpieczających,
3)
ustala sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie systemu ochrony fizycznej, w tym zasady bieżącej kontroli jego funkcjonowania,
4)
ustala sposób postępowania w razie podjęcia aktów lub działalności określonych w § 1 ust. 1,
5)
zapewnia przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej przy stosowaniu środków ochrony fizycznej.
2.
Kierownik jednostki organizacyjnej informuje organy określone w § 9 ust. 3 o zorganizowaniu systemu ochrony fizycznej oraz przekazuje im dokumentację dotyczącą organizacji tego systemu.