§ 1. - Zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

Monitor Polski

M.P.1988.20.181

Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1988 r.
§  1.
1.
Zarządzenie określa zasady ochrony fizycznej materiałów jądrowych, zwanej dalej "ochroną fizyczną", obejmującej całokształt przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, mających na celu skuteczne zabezpieczenie materiałów jądrowych przed aktami dywersji, sabotażu, kradzieży lub przed inną szkodliwą działalnością.
2.
Przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne, o których mowa w ust. 1, powinny stanowić zorganizowany system ochrony fizycznej, służący zapobieganiu, wykrywaniu oraz likwidowaniu aktów lub działalności, określonych w ust. 1.
3.
Do przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych ochrony fizycznej zalicza się w szczególności powołanie Straży Przemysłowej, kontrolowanie lub ograniczanie dostępu do miejsc, w których znajdują się materiały jądrowe, strzeżenie i eskortowanie materiałów jądrowych, ustalanie między dostawcą, odbiorcą oraz przewoźnikiem czasu, miejsca i zasad przekazania materiałów jądrowych, a także sposobu przejęcia ich zabezpieczenia.
4.
Do przedsięwzięć technicznych ochrony fizycznej zalicza się zastosowanie:
1)
środków zabezpieczających miejsca, w których znajdują się materiały jądrowe, przed dostępem osób nie upoważnionych, a w szczególności:
a)
ogrodzeń, ścian, stropów, drzwi, bram, wykonanych z odpowiednich materiałów, zabezpieczeń otworów okiennych, dachowych i wentylacyjnych oraz innych barier fizycznych,
b)
szaf pancernych, kaset stalowych, specjalnych zamków i kłódek oraz innych urządzeń zabezpieczających,
2)
urządzeń łączności, sygnalizacji, alarmowania oraz służących do obserwacji i rejestracji.