§ 3. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  3.
Szkoła wyższa dokonuje przyjęć na I rok studiów w ramach limitów przyjęć ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów. W ramach ustalonego limitu przyjęć 30% miejsc przeznacza się dla kandydatów nie uczestniczących w semestrze zerowym.