§ 10. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  10.
Na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1, dziekan lub dyrektor instytutu podejmuje decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu wstępnego.