§ 1. - Zasady i warunki przyjęć na I rok studiów dla pracujących, prowadzonych przez szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Monitor Polski

M.P.1986.32.232

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1986 r.
§  1.
Studia wyższe dla pracujących, zwane dalej "studiami", prowadzone są na kierunkach przygotowujących kadry w dziedzinach gospodarki i kultury kraju oraz regionu, w których występuje deficyt kadr z wyższym wykształceniem.