§ 7. - Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcja przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrót tymi przetworami i wyrobami.

Monitor Polski

M.P.1963.96.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1981 r.
§  7.
Niedozwolone jest zlecanie zakładom rzemieślniczym produkcji przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego.