Zaniechanie ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1986 r.

Monitor Polski

M.P.1986.27.186

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 sierpnia 1986 r.
w sprawie zaniechania ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1986 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
Zarządza się zaniechanie ustalania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów osiąganych przez rolników indywidualnych i osoby fizyczne prowadzące działy specjalne produkcji rolnej z tytułu przechowywania zbóż ze zbiorów 1986 r. na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.